Veckans bana 2023

Formatet på veckans bana är 3 banor med skiftande längd och svårighetsgrad. Kontrollerna är markerade med stor skärm på svajmast. På svajmasten sitter även kontrollkoden. Banorna ligger ute 2 veckor på Livelox.

PROGRAM VECKANS BANA 2023

VECKA DATUM KARTA PLATS BANLÄGGARE KODSIFFROR

12-13 20/3-9/4 VIKEN RIFALLET Lars Jacobsson

15-16 10/4-23/4 LIDETORP Larseric Larsson 131-160

17-18 24/4-7/5 VIKEN ISBERGSKOJAN Lars Jacobsson 31-60

19-20 8/5-21/5 KLIPPETORP Lars Broström 131-160

21-22 22/5-4/6 VIKEN KOLTORP Patrik, Marcus Nylén 31-60

23-24 5/6-18/6 RÅBÄCK RÖHÖJDEN Göran Larsson 131-160

25-26 19/6-25/6 HÖGBERGSTORP Lars Broström 31-60

27-28 3/7-16/7 VIKEN STORMOSSEN N.O. Lars Jacobsson 131-160

29-31 17/7-6/8 RÅBÄCK STUBBETORP N.O. Hans Blomqvist 31-60

32-34 7/8-27/8 SVEAFALLEN Tore Martinsson 131-160

35-36 28/8-10/9 VIKEN RIFALLET Håkan Almqvist 31-60

REKOMMENDERADE BANLÄNGDER VECKANS BANA

● Långa, 4,5-5,0 km blå svårighetsgrad

● Mellan, 3,0-3,5 km violett-blå svårighetsgrad

● Korta, 2,0-2,5 km gul-orange svårighetsgrad

Skala på karta 1:7500