Arkiv

Är du inloggad som medlem får du tillgång till protokoll från styrelsemöten, klubbmöten och årsmöten.

 

Medlemmar kan kontakta Tomas Svennberg för att erhålla lösenord för inloggning på hemsidan. Kravet är att du måste ha en giltig epostadress.