Kategorier

Kod/Tidlås har installerats i Råbäcksstugan

2024-04-12 i Allmänt

Ordinarie öppettider gäller. Medlemmar som önskar utnyttja omklädningsrummen på andra tider behöver en kod. Den tillhandahålls av Niclas Luthman.

För den som går städjour gäller följande från och med 12 april:

Innan du går på ditt jourpass, förvissa dig om att du kan koden till låset.
Eftersom dörrarna till omklädningsrummen är försedda med tid-/kodlås och sparbössorna är borttagna innebär detta väsentligt mindre arbete för jourhavande. Öppning och stängning/låsning sker automatiskt. Någon daglig tillsyn är inte nödvändig.
Normalt räcker det om man städar en gång i veckan, förslagsvis den dagen man går av jourpasset.

Betalning för dusch/bastu endast möjlig med Swish. Gratis för klubbmedlemmar.