Jourlista Råbäcksstugan våren 2023

2022-12-05 i Allmänt

Niclas Luthman har en pågående dialog med kommunen angående skötseln av Råbäcksstugan. Dock har ännu ingen överenskommelse kommit till stånd varför öppethållandet under 2023 fortsätter som vanligt till dess att ett nytt avtal mellan Degerfors OK och kommunen har upprättats. Jourlistan för vårsäsongen 2023 hittar du under Klubben/Råbäcks Fritidsanläggning/Jourlista vår.

https://degerforsok.klubbenonline.se/klubben/rabacks-fritidsanlaggning/jourlista-var